Thực phẩm Minh Đạt

Minh Đạt nhận thức rằng nguồn lực con người luôn là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh nghiệp. Một trong những giá trị văn hóa cốt lõi của Minh Đạt là “Mọi người hợp tác với nhau để cùng vượt qua mọi thách thức và cùng phát triển trong dài hạn”, Công ty Minh Đạt rất xem trọng việc tìm kiếm các ứng viên có năng lực và phù hợp để giúp công ty đạt được mục tiêu trong ngắn và dài hạn.

Các ứng viên quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại Công ty Minh Đạt, vui lòng gửi hồ sơ xin việc vào địa chỉ email: tuyendung@minhdatfood.vn

DO NHU CẦU PHÁT TRIỂN MINH DAT FOOD CẦN TUYỂN VỊ TRÍ NHƯ SAU:

  1. Nhân viên mua hàng
  2. Nhân viên quản lý chất lượng 
  3. Nhân viên giao hàng xe tải

-        Hình thức nộp hồ sơ          :Trực tiếp hoặc email

-        Thời hạn nộp hồ sơ           : 30/03/2016

-        Thông tin liên hệ              :

Lên đầu trang